یکدستی در فاصله‌گذاری و رسم‌الخط

یکی از وظایف ویراستار یا نسخه‌پرداز این است که در فاصله‌گذاری و رسم‌الخطِ متن یکدستی برقرار کند. یعنی باید حواسش باشد که مثلاً «اساسنامه» همه‌جا همین‌ طور بی‌فاصله آمده باشد. یا «ایدئالیسم» در سراسر متن با همین صورتِ نوشتاری درج شده باشد و نه «ایدآلیسم». یا «امیل دورکیم» در تمام نوشته‌مان به همین صورت ضبط شده … ادامه خواندن یکدستی در فاصله‌گذاری و رسم‌الخط