#آواچهٔ ۳۴، لازم به ذکر

▪️ لازم به ذکر ▪️ نه به «لازم به»! شایان ذکر است… ذکر این نکته لازم است که… گفتنی است… درخور ذکر است که… باید گفت… این مثال‌ها را ببینید: … ادامه خواندن #آواچهٔ ۳۴، لازم به ذکر