کارگاه آنلاین نگارش و زیبانویسی | دورۀ برخطِ نویسندگی خلاق غیرداستانی

630,000 تومان

کارگاه آنلاین نگارش و زیبانویسی برای تمرین نویسندگیِ غیرداستانی در کارگاه آنلاین نگارش و زیبانویسی می‌خواهیم مشقِ نویسندگی خلاق کنیم، از نوع غیرداستانی‌اش. سال‌هاست این دوره را حضوری برگزار می‌کردیم. از بهار ۱۳۹۹ تصمیم گرفتیم به‌شیوۀ برخط (آنلاین) تقدیمش کنیم به شما قلم‌پرورانِ رشدجو. دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹ ۱ ماه، ۱۱ … ادامه خواندن کارگاه آنلاین نگارش و زیبانویسی | دورۀ برخطِ نویسندگی خلاق غیرداستانی

خرید کنید این چیست این؟