فیلم معرفی «ویراستاران» در برنامهٔ «خرید ایرانی» | کارگاه آموزشی و دفتر

فیلم معرفی «ویراستاران» در پایان این متن است. اگر وقت ندارید که توضیحِ پسِ قصه را بخوانید، یک‌راست بروید سراغ فیلم! ‌ آقای داوود آجرلو از تهیه‌کنندگان مستقل و خوش‌فکر صداوسیماست. از همان دیدار اتفاقیِ نخستمان، او علاقه‌مندِ راه ما شد و ما ستایندهٔ دغدغه‌ٔ او در زمینهٔ زبان فارسی. در دورهٔ دوسه‌سالهٔ آشنایی‌مان، بسیار کوشید … ادامه خواندن فیلم معرفی «ویراستاران» در برنامهٔ «خرید ایرانی» | کارگاه آموزشی و دفتر