تیم تولید

تیم فنی سامانهٔ فرهنگ املایی «ویراستاران» با همت و همکاری اینان در قسمت تولید فنی برپا شده است: سیدحمید حیدری‌ثانی طراح و ایده‌پرداز مدیر پروژه   محمدمهدی باقری مدیرعامل «ویراستاران» ناظر پروژه حسین هزاره Full Stack developer برنامه‌نویس تیم محتوایی سیدحمید حیدری‌ثانی طراح و ایده‌پرداز سازندۀ خزانۀ واژگان   محمدمهدی باقری مدیرعامل «ویراستاران» ناظر پروژه … ادامه خواندن تیم تولید