چطور نقل‌قول‌های مستقیم را جست‌وجو کنیم؟

دیروز ویرایش متنی را به پایان رساندم. این متن پر بود از نقل‌قول‌های مستقیم. تصمیم گرفتم برای اطمینان از ویرایش‌نشدن نقل‌قول‌های مستقیم، همهٔ آن‌ها را بازبینی کنم؛ ازاین‌رو نمایش تغییرات … ادامه خواندن چطور نقل‌قول‌های مستقیم را جست‌وجو کنیم؟