نصب نسخهٔ جدید یک فونت

گاهی پیش می‌آید که از فونتی، نسخۀ جدیدی عرضه می‌شود. چطور نسخۀ جدید فونت را جانشین فونت‌های نصب‌شدۀ قبلی کنیم؟ این کار به‌صورت خودکار انجام می‌شود. به‌محض اینکه نسخۀ جدید را نصب کنیم، نسخۀ قبل دیگر در نظر گرفته نمی‌شود و همۀ متن‌های موجود بر اساس فونت جدید نمایش داده می‌شود. اما گاهی این اتفاق … ادامه خواندن نصب نسخهٔ جدید یک فونت