آیا ساخت نحویِ «اگرچه …، ولی …» درست است؟

برخی معتقدند ساخت نحوی اگرچه …، ولی … یا مترادف‌های آن‌ها (اگرچه: هرچند، هرچند که، با اينکه، با آنکه و گو اينکه؛ ولی: اما، با اين‌همه، مع‌هذا، مع‌ذلک، لکن، ليکن، وليکن) نادرست و خلاف منطق است و در یک عبارت یا باید اگرچه به‌ کار رود یا ولی، و جمع هر دو غیرمنطقی است. پاسخ ۱. … ادامه خواندن آیا ساخت نحویِ «اگرچه …، ولی …» درست است؟