متفاوت «با» یا «از»؟

‏ «تفاوت‌داشتن / تفاوت‌کردن» را در فارسی با حرف ‌اضافهٔ «با» می‌آورند و مثلاً در مقام مقایسهٔ دو ‏چیز می‌گویند: «فلان چیز با فلان چیز متفاوت است.» این حکم دربارهٔ … ادامه خواندن متفاوت «با» یا «از»؟