استانداردهای حرفه‌ای ویرایش | انجمن ویراستاران کانادا

در این نوشته، متداول‌ترین مهارت‌های لازم برای ویرایش متن بر روی کاغذ یا بر صفحه‌نمایش فهرست شده است. متن حاضر ترجمهٔ استانداردهایی است که انجمن ویراستاران کانادا تدوین کرده و اعضای انجمن آن را در ۲۷آوریل۱۹۹۱ تصویب کرده‌اند. توضیح مترجم متن حاضر ترجمهٔ استانداردهایی است که کمیتهٔ استانداردهای حرفه‌ای انجمن ویراستاران قراردادی کانادا (که اکنون … ادامه خواندن استانداردهای حرفه‌ای ویرایش | انجمن ویراستاران کانادا