نسبیت زبانی | نظریه‌ای دربارهٔ اثر زبان بر ذهن

فرضیهٔ نسبیت زبانی (linguistic relativity) مدعی است مفاهیم واژگانیِ ذهن انسان در طرز اندیشیدن او تأثیر می‌گذارند و شیوهٔ اندیشهٔ فرد دربارهٔ جنبه‌های متعدد جهان را شکل می‌دهند. در این فِرِسته، چهار جُستار در اثبات و ردّ نسبیت زبانی گرد آورده‌ایم: نقش زبان در شکل‌گیری طرز فکر ما، سخنرانیِ لرا بورودیتسکی چگونه زبان تفکر را … ادامه خواندن نسبیت زبانی | نظریه‌ای دربارهٔ اثر زبان بر ذهن