سابقۀ کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسیِ «ویراستاران»

از آذر۱۳۸۸ تا آذر۱۳۹۹، ۱۶۰ نهاد میزبان «ویراستاران» بوده‌اند، برای کارگاه‌های مهارتی و رضایت‌آمیز و کاربردی‌اش: پژوهشگاه رویان، دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تهران، کتابخانۀ ملیِ فارس و خراسان و مرکز، صداوسیما، آکادمی بانک سامان، دانشگاه فردوسی، اتاق بازرگانی آلمان، دانشکدۀ علوم ‌اجتماعی دانشگاه تهران، بانک سپه، خانۀ کتاب، مدرسۀ اشتغال دانشگاه شریف، دانشگاه الزهرا، فرهنگ‌سرای رسانه، … ادامه خواندن سابقۀ کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسیِ «ویراستاران»