گزارش تصویری کارگاه‌های «تسلط بر وُرد»

می‌خواهید بدانید چرا کارگاه‌های «ویراستاران» بر بقیهٔ آموزش‌های وُرد برتری دارد؟ بخوانید: کارگاه «تسلط بر وُرد» شهریور۱۳۹۱، دفتر قبلی «ویراستاران»، تهران، خیابان خاوران، کارگاه تسلط بر وُرد بهمن۱۳۹۱، «ویراستاران» و «کتابخانهٔ زهرائیه» نجف‌آباد، کارگاه تسلط بر وُرد دی۱۳۹۱، «ویراستاران» و مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، کارگاه تسلط بر وُرد مهر۱۳۹۱، «ویراستاران» و «گزینه‌دو»، تهران، کارگاه تسلط بر وُرد آذر۱۳۹۱، «ویراسـتاران» … ادامه خواندن گزارش تصویری کارگاه‌های «تسلط بر وُرد»