ویرایش از زبان ویراستاران | معرفی کتاب به‌قلم عبدالحسین آذرنگ

ویرایش از زبان ویراستاران کتابی مهم و خواندنی دربارهٔ ویرایش است. جرالد گراس، ویراستار این کتاب، از ویرایشگران باتجربه و کارکشتهٔ آمریکایی است که ویراستاری را از شانزده‌سالگی، آن‌هم با … ادامه خواندن ویرایش از زبان ویراستاران | معرفی کتاب به‌قلم عبدالحسین آذرنگ