واژه‌گزینی و استقلال زبان فارسی

یکی از بخت‌های ما ایرانیان این است که زبان ملی‌ و زبان‌ علمی‌مان‌ یکی است. ملت‌هایی در جهان و در کشورهای اطراف ما هستند که یا به‌حکم اوضاع‌‌واحوال تاریخی، یا دانسته و به این گمان که اختیارکردنِ یک زبان اروپایی‌ به‌عنوان زبان علمی‌ می‌تواند‌ ایشان را در کار انتقال علوم و غلبه بر عقب‌ماندگی علمی … ادامه خواندن واژه‌گزینی و استقلال زبان فارسی