عوامل انسجام‌‌بخش متن | نکته‌ای زبان‌شناسانه

عوامل انسجام‌بخش متن در سطح جمله عمل می‌کنند و نبود آن‌ها روانی متن را از بین برده، باعث نفهمیدن متن می‌شود. چند نوع عامل انسجام‌بخش برای متون فارسی می‌توان در نظر گرفت: ارجاع؛ حذف و جایگزینی؛ حروف ربط؛ انسجام واژگانی و… . انسجام متنی چیست؟ دکتر حبیب کشاورز، عضو هیئت‌علمی دانشگاه سمنان برخی از نظریه‌های … ادامه خواندن عوامل انسجام‌‌بخش متن | نکته‌ای زبان‌شناسانه