چالش

«چالش» دشواری و سختی‌ای است ثمربخش و سازنده؛ اما در غالب متن‌های امروزی، «چالش» را درست به کار نمی‌برند که نشان‌دهندۀ نوعی تازگی و جذابیتِ این واژه است؛ انگار «چالش» شیک‌تر و باکلاس‌تر است و ارزش و اعتبار ویژه‌ای به متن می‌بخشد! «چالش» واژه‌ای ترکی است به‌معنی «مبارزه». در دورۀ معاصر، عده‌ای به‌سبب مشابهت آوایی … ادامه خواندن چالش