#آواچهٔ ۵۶، پنج پایه

لقمهٔ کوچک درست‌نویسی نویسندگی گزیده پنج پایهٔ نویسندگی و درمعرض‌بودن برشی از: رضا بابایی، بهتر بنویسیم، چ۳، قم: ادیان، ۱۳۹۵، ص۱۹ و ۲۲. آواچه‌های ویرایشی و نگارشی نویسندگی بر پنج‌ پایه استوار است: ذوق؛ تجربه؛ اطلاعات و مطالعات متنوع؛ تخصص علمی؛ مخاطب‌شناسی. راه‌های پرورش و افزایش ذوق نویسندگی بسیار است و شاید بهترین و مؤثرترین … ادامه خواندن #آواچهٔ ۵۶، پنج پایه