#آواچهٔ ۴۵، نویسنده کیست؟

لقمهٔ کوچک درست‌نویسی خط خوش و ممتاز یا خط خوانا؟ برشی از کتاب بهتر بنویسیم. رضا بابایی، بهتر بنویسیم، چ۳، قم: ادیان، ۱۳۹۵. از میان پاسخ‌هایی که به پرسش بالا داده‌اند، شاید بهترین پاسخ این باشد که نویسنده کسی است که نوشتن برای او آسان است، اگرچه محصول کارش میانه باشد؛ زیرا بنیاد و اصل نویسندگی، بر … ادامه خواندن #آواچهٔ ۴۵، نویسنده کیست؟