#آواچهٔ ۳۵، است و هست

▪️ دقت‌ورزی معنایی ▪️ فرق «است» و «هست» ▪️ بهترین مثال: آب هست؛ ولی کم است. پرسشی رایج: چه فرقی هست بین «است» و «هست»؟ همین را می‌شود یک‌ جور … ادامه خواندن #آواچهٔ ۳۵، است و هست