#آواچهٔ ۱۷، صفت‌های به‌هدف‌خور

▪️ صفت به‌هدف‌خور ▪️ به‌جای «خوب» و «بد» صفت‌های به‌هدف‌خور بگذاریم. در کارگاه «نگارش و زیبانویسی» وقتی دربارهٔ کلیشه‌ها صحبت می‌کنیم، انواعش را باز می‌کنیم و یک جایی می‌رسیم به اینکه صفت‌های کلیشه‌شده استفاده نکنید. وقتی می‌گویم این فیلم را دیدی؟ و تو می‌گویی آره و من می‌گویم چطور بود؟ اگر جواب بدهی «خوب بود»، … ادامه خواندن #آواچهٔ ۱۷، صفت‌های به‌هدف‌خور