چطور نقل‌قول‌های مستقیم را جست‌وجو کنیم؟

دیروز ویرایش متنی را به پایان رساندم. این متن پر بود از نقل‌قول‌های مستقیم. تصمیم گرفتم برای اطمینان از ویرایش‌نشدن نقل‌قول‌های مستقیم، همهٔ آن‌ها را بازبینی کنم؛ ازاین‌رو نمایش تغییرات را در حالت Final: Show Markup قرار دادم و با چشم شروع کردم به دقت در نقل‌قول‌های مستقیم تا مبادا تغییری زبانی در آن‌ها روی … ادامه خواندن چطور نقل‌قول‌های مستقیم را جست‌وجو کنیم؟