ویراستار خوش‌خیال!

نویسنده نوشته بود: در مقدمهٔ مجلّد اول، صفحهٔ ۱۱ و ۱۲، آمده است… . یکی از ویراستارهای خوش‌خیال، «مجلد» را برداشته بود و به‌جای اینکه «جلد» بگذارد، حدس می‌زنید چه … ادامه خواندن ویراستار خوش‌خیال!