آیا «سؤال‌پرسیدن» درست است؟

برخی معتقدند اخیراً در رادیو و تلویزیون رسم شده‌ است که به‌جای سؤال‌کردن بگویند سؤال‌پرسیدن. مثلاً: «می‌خواهم از شما سؤالی بپرسم.» سؤال به‌معنای «پرسش» است و عبارت اخیر در حقیقت … ادامه خواندن آیا «سؤال‌پرسیدن» درست است؟