آیا «ممهور» درست است؟

  برخی معتقدند ممهور به‌معنای «مهرشده» کلمۀ مجعولی است که در دورۀ صفوی از روی واژۀ مُهر فارسی به‌شیوۀ اسم مفعول عربی ساخته‌اند. بهتر است از استعمال آن خودداری شود. پاسخ ممهور (برگرفته از واژۀ فارسی مُهر) در عربی به‌ کار رفته‌ است و باید با آن مانند دیگر واژه‌های عربی موجود در فارسی برخورد … ادامه خواندن آیا «ممهور» درست است؟