کارگاه ویرایش

شیراز-ویراستاران-دروازه قرآن-فالوده
سابقهٔ زمانی و مکانیِ تمام ۲۲۰ کارگاه قبلی را در اینجا فهرست کرده‌ایم. «ویراستاران» را می‌شناسید؟ کیستی «ویراستاران» دویست‌وبیستمین کارگاه «ویرایش و درست‌نویسی» شانزدهمین کارگاه در شیراز  گاه: سه‌شنبه، چهارشنبه،‌ پنج‌شنبه،…
ارزیابی کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسی «ویراسـتاران»
اولین دغدغهٔ علاقه‌مندان یادگیری در هر حوزه‌ای این است که کیفیت برگزاری کلاس‌های فلان مرکز خوب است یا نه. «ویراستاران» برای پاسخ به این دغدغه و ترسیم تصویری واقعی و…
ویراستاران تهران‌گریز
ما مرکزمحور نیستیم و پس از برگزاری ۶۶۵ برنامه در ۱۴ شهر ایران‌زمین و ۲ شهر خارج از ایران، به این نتیجهٔ قطعی رسیده‌ایم که شرکت‌کنندگان شهرهای دیگر، برای کارکردن بسیار…
بازویرایی-بازبینی-ویرایش دوم-نگاه دوم-ویراستاران
جدید: امکان کارآموزی غیرحضوری نیز فراهم شده است! چرا کارآموزی؟ اگر کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسیِ مؤسسهٔ «ویراسـتاران» را گذرانده باشید، حتماً‌ فهمیده‌اید که نکته‌های پُرشمارِ ویرایشیِ کارگاه اندک‌اندک از ذهن…
فهرست