تنوع در واژه‌پردازی

انگار یک جایش می‌لنگد… . این حالت را پس از خواندنِ بسیاری از نوشته‌ها تجربه کرده‌اید. شروع به خواندن متنی می‌کنید و کمی که گذشت، احساس دل‌زدگی می‌کنید؛ با این‌که … ادامه خواندن تنوع در واژه‌پردازی