#آواچهٔ ۱۶، هزینهٔ ویرایش

▪️هزینهٔ ویرایش ▪️ناشر، اقتصاد نشر، مالی، ویراستار ▪️ناشر پول ندارد که برای ویرایش بدهد! ▪️برشی از مصاحبهٔ رادیو اقتصاد شهریور۱۳۹۴، صوت خام مجری: آقای باقری، ممنون از توضیحات کاملتان. فقط … ادامه خواندن #آواچهٔ ۱۶، هزینهٔ ویرایش