«ویراستارانِ» تهران‌گریز

ما مرکزمحور نیستیم و پس از برگزاری ۶۶۵ برنامه در ۱۴ شهر ایران‌زمین و ۲ شهر خارج از ایران، به این نتیجهٔ قطعی رسیده‌ایم که شرکت‌کنندگان شهرهای دیگر، برای کارکردن بسیار … ادامه خواندن «ویراستارانِ» تهران‌گریز