#آواچهٔ ۵۱، خشنود

لقمهٔ کوچک درست‌نویسی دستورخط خشنود یا خوشنود؟ آواچه‌های ویرایشی و نگارشی آواچهٔ امروز خیلی کوتاه است. خشنود را با واو وسطش ننویسید؛ یعنی دو تا واوی نشود «خوش» با واو … ادامه خواندن #آواچهٔ ۵۱، خشنود