آیا «سؤال پرسیدن» درست است؟

برخی معتقدند اخیراً در رادیو و تلویزیون رسم شده‌ است که به‌جای سؤال کردن بگویند سؤال پرسیدن. مثلاً: «می‌خواهم از شما سؤالی بپرسم.» سؤال به‌معنای «پرسش» است و عبارت اخیر … ادامه خواندن آیا «سؤال پرسیدن» درست است؟