سابقۀ کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسیِ «ویراستاران»

دورهٔ اول تا پنجم: آذر۱۳۸۸ تا مرداد۱۳۸۹، مشهد، حوزهٔ علمیهٔ برادران؛ دورهٔ ششم: مرداد۱۳۸۹، تهران، «ویراستاران»؛ دورهٔ هفتم: مهر۱۳۸۹، مشهد، حوزهٔ علمیهٔ برادران و بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی؛ … ادامه خواندن سابقۀ کارگاه‌های ویرایش و درست‌نویسیِ «ویراستاران»