تضمین رضایت از خدمات «ویراسـتاران»

تمام خدمات مؤسسهٔ «ویراسـتاران»، از تدریس گرفته تا ویرایش و صفحه‌آرایی و حروف‌چینی و…، با تضمین رضایت همراه است. ما در «ویراسـتاران» از هشت سال پیش تضمین‌دادن را شروع کردیم. از آذر۱۳۸۸ … ادامه خواندن تضمین رضایت از خدمات «ویراسـتاران»